Status prawny

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Podstawy prawne funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Zarządzenie Nr 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Zarządzenie Nr 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej jest państwową jednostką budżetową z siedzibą w Brwinowie. Centrum ma zasięg ogólnopolski. Organem prowadzącym Centrum jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W oparciu o art. 5 ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zostało utworzone 1 września 2007 r. jako publiczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli  przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach  rolniczych.

Centrum realizuje w szczególności następujące cele i zadania:

Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 10.10.2008
Dokument oglądany razy: 4 713
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 03.08.2011
 
wydruk z dnia: 18.09.2020 // bip.kcer.pl