mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Niepodlegające Ustawie

2/SO/2010 - Zakup samochodu osobowego

W związku z zamiarem zakupu samochodu osobowego w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, prosi o złożenie oferty cenowej na samochód:

1. Opis przedmiotu zamówienia: samochód osobowy spełniający poniższe wymagania:

2. Oferta musi zawierać dokładny opis oferowanego samochodu ze szczególnym uwzględnieniem punktu 1 specyfikacji.
Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych, wysokość stawki podatku VAT oraz cenę brutto. Cena musi stanowić cenę łączną wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy określić warunki sprzedaży, tj. warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego, terminu realizacji zamówienia.

3. Odbiór samochodu nastąpi osobiście przez osobę upoważnioną w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy.

4. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru samochodu.

5. Pisemne oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub pocztą na adres: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu” do dnia 17.12.2010r. do godz. 15:00.

Osoba do kontaktu:
Wojciech Gregorczyk
tel. kom. 601 516 451
e-mail: kcer@kcer.pl


Uwagi:

Dnia 20.12.2010r. w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie dokonano analizy przedstawionych ofert na zakup samochodu osobowego.

Oferty złożyły następujące firmy:

Wybrana została oferta z Autoryzowanej Stacji Obsługi M. Romanowski Spółka Jawna, 26-600 Radom – samochód TOYOTA YARIS 1,33 VVT-i 6M/T

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 23.11.2010, 14:32
Dokument oglądany razy: 814
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 23.11.2010, 14:32
Termin: 17.12.2010, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl