mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Konkursy

Konkurs: Ogłoszenie o pracy Asystent/tka ds. szkoleń i praktyk w projekcie

Asystent/tka ds. szkoleń i praktyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.01.2010, 12:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2010, 12:00 [minął]
Organizator: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystent/tka ds. szkoleń i praktyk w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”, realizowany jest w ramach działania 3.3.4 POKL, do grudnia 2013. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce, w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Osobą zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• wdrożenie programu szkoleń dla nauczycieli i uczniów oraz wsparcie koordynatora projektu w zarządzaniu projektem.
• bieżącą realizację projektu, w zakresie realizacji szkoleń i praktyk dla nauczycieli i uczniów,
• wsparcie koordynatora/rki projektu w organizacji współpracy pomiędzy partnerami,
• współpracę z księgowością KCER, w celu poprawnej realizacji projektu,
• organizację procesu zamówień publicznych w ramach projektu w zakresie przedmiotowym/merytorycznym,
• opracowywanie, katalogowanie i archiwizacje dokumentów merytorycznych związanych z projektem, w zakresie realizowanych szkoleń,
• uczestnictwo w szkoleniach i pomoc organizacyjna w trakcie szkoleń,
• dostarczenie materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń,
• zapewnienie ochrony danych osobowych uczestników projektu oraz wypełnianie formularzy PEFS.

Osoba na tym stanowisku będzie posiadała co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych, wykształcenie wyższe oraz znajomość problematyki rozliczania projektów w ramach POKL oraz zamówień publicznych. Ponadto oczekujemy umiejętności poruszania się w Internecie i korzystania ze sprzętu biurowego. Należy przedłożyć kserokopie dokumentów lub oświadczenie o udziale w realizacji podobnych projektów.

Dokumenty zgłoszeniowe, w tym CV oraz referencje prosimy dostarczyć w kopercie, wraz z klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, na adres siedziby Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem na kopercie „rekrutacja CEKIN”, do dnia 15 stycznia 2010 – ważna jest data wpływu dokumentów.


„Partnerstwo zachęca wszystkich do aplikowania bez względu na płeć lub wiek”

Dyrektor KCER
Ryszard Winter

Opublikowano dnia: 31.12.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

W wyniku przeprowadzonej oceny nie wybrano kandydata na ww. stanowisko rekomendując przeprowadzenie ponownego konkursu.bip.gov.pl